Bewaren

Je wilt je XRP’s natuurlijk veilig bewaren. Je hebt de keuze om dit online te bewaren of offline in zogenoemde hardware wallets.